Tabel Ketentuan Wajib Zakat

TABEL JENIS HARTA DAN KETENTUAN WAJIB ZAKAT
( Lampiran II : Instruksi Menteri Agama RI, nomor 5 Tahun 1991 )

No

Jenis Harta

Ketentuan Wajib Zakat

Keterangan

Nisab

Kadar

Waktu

I.

TUMBUH-TUMBUHAN

1

Padi

815 kg. Beras / 1481 kg. Gabah

5% – 10%

Tiap panen

Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.

2

Biji-bijian, jagung, kacang, kedelai dlsbnya

senilai nishab padi

5% – 10%

Tiap panen

Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Manurut mazhab Safi’I yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang disimpan lama dan menjadi makanan pokok.

3

Tanaman hias; anggrek dan segala jenis bunga-bungaan.

senilai nishab padi

5% – 10%

Tiap panen

Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafii dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).

4

Rumput-rumputan; rumput hias, tebu, bambu dlsb-nya.

senilai nishab padi

5% – 10%

Tiap panen

Sda.

5

Buah-buahan : kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dsb.

senilai nishab padi

5% – 10%

Tiap panen

Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)

6

Sayur-sayuran : Bawang, wortel, cabe, dsb.

Seukuran nisab padi

5% / 10%

Tiap Panen

Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori perdagangan)

7

Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis

Seukuran nisab padi

5% / 10%

Tiap Panen

 

II.

EMAS DAN PERAK

1

Emas murni.

Senilai 91,92 gram emas murni

2,5 %

Tiap Tahun

Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al Qordlawi nisabnya senilai 85 gram

2

Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas

senilai 91,92 gram. emas murni

2,5%

Tiap Tahun

Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hamballi tidak wajib dizakati.

3

Perak.

Senilai 642 gram perak

2,5%

Tiap Tahun

Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700

4

Perhiasan perabotan / perlengkapan rumah tangga dari perak

senilai 642 gram Perak

2,5%

Tiap Tahun

Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali tidak wajib dizakati.

5

Logam mulia, selain emas dan perak seperti platina dlsb-nya.

senilai 91,92 gram emas murni

2,5%

Tiap tahun

Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali di perdagangkan (dikatagorikan zakat perdagangan).

6

Batu permata, seperti intan berlian dlsb-nya.

senilai 91,92 gram emas murni

2,5%

Tiap tahun

Sda.

III.

PERUSAHAAN, PERDAGANGAN DAN JASA

1

Industri seperti semen, pupuk, textil dlsb-nya.

senilai 91,92 gram emas murni

2,5%

Tiap tahun

Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al Qordlawi nisabnya senilai 85 gram

2

Usaha perhotelan, hiburan, restoran dlsb-nya.

senilai 91,92 gram emas murni

2,5%

Tiap tahun

Sda.

3

Perdagangan export, kontraktor, real estate, percetakan / supermarket, dlsb-nya.

senilai 91,92 gram emas murni

2,5%

Tiap tahun

Sda.

4

Jasa; konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, trasportasi, perdagangan,

senilai 91,92 gram emas murni

2,5%

Tiap tahun

Sda.

5

Pendapatan gaji, honorarium jasa produksi lembur dlsb-nya.

senilai 91,92 gram emas murni

2,5%

Tiap tahun

Sda.

6

Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan.

senilai 91,92 gram emas murni

2,5%

Tiap tahun

Sda.

7

Uang simpanan, deposito, tabanas, taska, simpeda, simaskot, tahapan, giro dlsb-nya

senilai 91,92 gram emas murni

2,5%

Tiap tahun

Sda.

IV.

BINATANG TERNAK

1

Kambing, Domba dan kacangan

40 – 120 ekor

1 ekor domba umur 1 tahun / kacangan umur 2 tahun

Tiap tahun

ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun.

 

 

121-200 ekor

1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun

Tiap tahun

 

2

Sapi, kerbau

30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor

1 ekor umur 1 tahun

1 ekor umur 2 tahun 2 ekor umur 1 tahun 2 ekor umur 2 tahun

Tiap tahun

Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun

3

Kuda

Sama dengan sapi/kerbau

Sama dengan sapi/kerbau

Tiap tahun

Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun.Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.Menurut mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali, tidak wajib zakat.

V.

TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM

1

Tambang emas

senilai 91,92 gram emas murni

2,5%

Tiap tahun

 

2

Tambang perak

Senilai 642 gram perak

2,5%

Tiap tahun

 

3

Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb.

Senilai nisab emas

2,5%

Ketika memperoleh

Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’I, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikatagorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %

4

Tambang batu-batuan, seperti batu bara, marmer, dsb.

Senilai nisab emas

2,5 Kg

Ketika memperoleh

Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’I, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikatagorikan zakat perdagangan).

5

Tambang minyak gas

Senilai nisab emas

2,5 Kg

Ketika memperoleh

Sda.

6

Harta terpendam (Harta karun tinggalan orang non muslim)

Senilai nisab emas

2,5 Kg

Ketika memperoleh

Menurut mazhab Maliki dan Syafi’I, harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati.Menurut mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.

VI.

Zakat Fitrah

 

Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri

2,5 Kg

Akhir bulan Ramadhan

Menurut mazhab Hanafi, kadarnya 3,7 Kg.Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2,5 kg.

 

Iklan