HAJI

 1. KEUTAMAAN HAJI
 1. Dijadikan nama surat al-Qur’an (al-Hajj (22):78 ayat)
 2. Pelaksanaan haji hanya pada bulan tertentu

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب       البقرة : 197

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.           

 1. Tidak semua ummat Islam diwajibkan haji

فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين     ال عمران :97

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

 1. Balasannya surga

الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة      البخاري

 1. HIKMAH HAJI
 1. Mengajarkan manusia agar mau berkurban demi kepentingan Allah.

–          Haji adalah ibadah badaniyyah, ruhiyyah dan maliyyah yang menguras banyak biaya, waktu dan tenaga.

–          Banyak orang yang tidak mau berlama-lama dengan Allah dalam melaksanakan ibadah haji  (ONH Plus)

 1. Mengajarkan persamaan derajat manusia

-Dalam ihram, muhrim tidak boleh memakai pakaian yang dijahit

-tidak boleh memakai tutup kepala

-tidak boleh memakai parfum

-semua memakai pakaian putih

3.   Mengajarkan manusia agar peduli pada sesama

Puncak ibadah haji adalah kurban

            وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق     ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير               الحج  (22) : 27-28

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. 

 

4.  Mendorong manusia agar mau bekerjam maksimal dalam mencari rizki Allah Swt.

 1. AGAR HAJI MENJADI MABRUR
 1. Niat yang ikhlas
 2. Biaya dan bekal yang halal
 3. Menggunakan cara yang baik (prosedural)
 4. menjaga konsistensi ibadah
 1. HUKUM HAJI
 1. Wajib bagi yang mampu dan belum pernah melaksanakannya
 2. Melaksanakan haji bagi yang sudah pada dasarnya sunnah. Tetapi bisa menjadi makruh bahkan haram.
 3. Ketika ibadah mahdhah (individual) dihadapkan dengan ibadah sosial, maka yang dikedepankan adalah ibadah sosial.
Iklan