ISRA’ MI’RAJ RASULULLAH MUHAMMAD SAW

 • Peristiwa Isra’ dan Mi’raj  Dalam Al-Qur’an

  • Malaikat naik ke langit bersama Nabi saw.: 17:1

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير                                                                                   الاسراء {17}:1

Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidilharam ke Al Masjidilaksa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

  • Dada Nabi saw. dibelah dan dikeluarkan hatinya: 94:1

ألم نشرح لك صدرك   ووضعنا عنك وزرك   الذي أنقض ظهرك   ورفعنا لك ذكرك   فإن مع العسر يسرا  إن مع العسر يسرا   فإذا فرغت فانصب   وإلى ربك فارغب                            الانشراح {94}: 1-8

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,   Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.   

 

فأوحى إلى عبده ما أوحى    ما كذب الفؤاد ما رأى    أفتمارونه على ما يرى   ولقد رآه نزلة أخرى   عند سدرة المنتهى   عندها جنة المأوى    إذ يغشى السدرة ما يغشى   ما زاغ البصر وما طغى   لقد رأى من آيات ربه الكبرى                       النجم {53}: 10-18

Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.   Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.  Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?  Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,  (yaitu) di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratilmuntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.  Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.  Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.

  • Kaum Quraisy mendustai peristiwa isra’ dan mi’raj: 17:60, 53:10, 53:12

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة    في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا                                                               الاسراء {17}: 60

                                                                                                                                                                             

Dan (ingatlah), ketika Kami wahyukan kepadamu: “Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi segala manusia”. Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Al Qur’an. Dan Kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

 

 

فأوحى إلى عبده ما أوحى    ما كذب الفؤاد ما رأى    أفتمارونه على ما يرى   ولقد رآه نزلة أخرى   عند سدرة المنتهى   عندها جنة المأوى    إذ يغشى السدرة ما يغشى   ما زاغ البصر وما طغى   لقد رأى من آيات ربه الكبرى                    النجم {53}: 10-18

Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.   Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.  Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?  Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,  (yaitu) di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratilmuntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.  Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.  Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.

Beberapa Hal luar biasa yang dialami dan disaksikan Nabi Saw ketika Isra Mi’raj

 1. Dibelah dadanya
 2. Naik buroq
 3. malaikat turun mendatangi Nabi Saw
 4. Bertemu dengan para Nabi terdahulu
 5. elihat Jibril dalam bentuk aslinya
 6. Melihat Surga
 7. Melihat neraka
 8. Melihat Telaga al-Kautsar
 9. Melihat Sungat Nil  dan al-Furat
 10. Meminum susu
 11. Melihat penjaga surga
 12. melihat Bait al-Ma’mur
 13. Melihat Sidrat al-Muntaha
 14. Mencerikatan Bait al-Maqdis

Hikmah Isra Mi’raj

 1. Bagi Rasulullah Saw
 1. Tasliyah
 2. Melihat kebesaran Allah SWT
 1. Bagi Ummat Rasulullah Saw
 1. Ujian Iman
 2. Tantangan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi).
Iklan